Publicado o sexto Informe do Comité de Expertos sobre Chipre (10/10/2021): https://rm.coe.int/min-lang-2021-16-final-cyprus-er6/1680a4e34e
2021-12-19
Publicado o terceiro Informe do Comité de Expertos sobre Polonia (30/09/2021): https://rm.coe.int/third-evaluation-report-on-poland-the-european-charter-for-regional-or/1680a4e7ee
2021-12-19
Desde o 10 de febreiro de 2021, a base de datos CELMI está en aberto. Agardamos que sexa do teu proveito!
2021-02-10